Åpningstider for Harstad kommune (Ikke Bjarkøy) og Kvæfjord kommune

  • Fredag 29/5 fra  kl 1200 – 2000
  • Lørdag 30/5 fra kl 1000 – 1600
  • Uke 23 kl 1200- 2000  (tirsdag – lørdag)
  • Uke 24 kl 1200 – 2000 (Mandag – fredag)

Fra og med uke 25 vil det være åpent hver mandag fra kl 1200 – 2000 til vi stenger engang til høsten.

NB. Det er ikke muligheter å levere hageavfall utenom åpningstidene.

Viktig at hageavfallet sorteres i gress/mose/lauv og kvist og trær  og legges på anvist plass.

NB Mottaket vil i år være på toppen av massedeponiet, følg anviste piler


Åpningstider Bjarkøy/Sandsøy

(Mottaket på Bjarkøya er på Sunsvollskruen)

Åpningstider
Oddetalsuker med første åpningsdag fredag 5/6 fra kl 1500 – 1800 og deretter hver fredag på oddetalsuker.
Ved større mengder er det muligheter å levere utenom åpningstider kontakt 915 27 310