Arbeidene omfatter følgende gater:

  • Deler av Trillingen

  • Skarveien fra Trillingen til St.Olavsgate

  • Gamle Kirkevei

  • Hans Egedes gate mellom Gamle Kirkeveg og Rollnesveien

  • Deler av Rollnesveien

  • Fra St.Olav gate via søndre del av skoletomten og Gullhauggaten til Gamle Kirkevei.

Arbeidene utføres av vår kontraktspartner Harstad Maskin AS.

Prosjektet vil kunne medføre trafikale ulemper i perioder.

 

Beregnet ferdigstillelse vann- og avløpsarbeider er 28.02.17

Sluttopprydding og asfaltering 31.08.17

 

Vedlagt orienteringsbrev og oversiktstegning er sendt til samtlige direkte berørte eiendommer.