Prisregulativ Harstad kommune 2020

Vann og avløp

Alle priser er eksklusiv mva.

Tilknytningsgebyr vann:
Stor næring (inntak >= 81mm): 35 063 kr
Middels næring (inntak 41 - 80mm): 20 963 kr
Liten næring (inntakt <= 40mm): 6 987 kr
Bolig  2 452 kr

Årsgebyr vann: 

Dagaktivitetstilbud

Egenandelen vil dekke deler av utgiftene til drift, mat og transport  (Gjelder ikke dagtilbud for psykisk utviklingshemmede og dagtilbud på Møteplassen)

147 kr pr dag

Hjemmetjeneste

Praktisk bistand, opplæring i hjemmet
Nettoinntekt:
under 2 G: 210 kr per time - maks 210 kr per mnd
2 - 3 G: 340 kr per time - maks 680 kr per mnd
3 - 4 G: 370 kr per time - maks 1480 kr per mnd
4 - 5 G:390 kr per time - maks 2730 kr per mnd
over 5 G: 455 kr per time - maks 4550 kr per mnd

Mat til hjemmeboende

Middag med dessert (inklusiv distribusjon): 110 kr
Middag 1/2 porsjon med dessert (inklusiv distribusjon): 81 kr

Trygghetsalarm

Installasjonsgebyr 1183 per gang
Abonnementsavgift 2 934 per år

Skolefritidsordning (SFO)

Betaling fra foreldre 
 
Hel plass: 2 734
Pr mnd i 11 måneder utenom skoletid og i SFO sin åpningstid. *
 
Halv plass: 1 504
Inntil 10 timer pr uke i snitt. Avtalen kan endres med 1 mnd varsel. Hel plass på skolefrie dager i skoleåret ihht den kommunale skoleruta, og ikke plass utenom skoleåret. Skoleåret regnes fom 15 aug. og tom uken i juni som inneholder siste skoledag. De med delplass betaler for halve aug mnd og må kjøpe enkeltdager/uker hvis de har behov for plass før 15 aug. Inntil 10 timer pr uke er et gjennomsnitt. Kan også være hele dagen annen hver dag eller hele dagen annen hver uke.
 
Dagsats: 309
Dagsats i skolefrie perioder: 390
Ukesats i skoleferien: 976 
Søskenmoderasjon: 30 % (gis på den rimeligste plassen) (ikke av dagsats)
 
Omsorgs- og fritidstilbud etter skoletid for barn med store bistandsbehov, 10-18 år: 577 per mnd i 11 mnd

Leiepris ulike romtyper, overnatting skole/barnehage

Under 40 kvadratmeter

 • 1 døgn: 412
 • 2 døgn: 619
 • 3 døgn: 825
 • 4 døgn: 928

Over 40 kvadratmeter

 • 1 døgn: 619
 • 2 døgn: 773
 • 3 døgn: 928
 • 4 døgn: 1031

Gymsal ved overnatting

 • 1 døgn: 619
 • 2 døgn: 773
 • 3 døgn: 928
 • 4 døgn: 1031

Bakgrunn for pris er følgende stipulert kostnader ved utleie:
Administrative kostnader 2 -3 timer (søknad, omvisning, kontakt opp mot brann, alarm, rydding av utleierom mm
Drift 2-3 timer (alarmer, sikre område, manuell styring ventilasjon og varme) Renhold 2-5 timer(renhold etter utleie)
Forbruksmateriell stipulert 150 – 600 kr pr utleie

 

Barnehage

Full plass: 3135 pr. mnd
Halv plass: 1724 pr. mnd (Merk: Det er ikke alle barnehager som tilbyr halv plass)
søskenmoderasjon for 2 barn: 30 % pr. mnd
søskenmoderasjon for 3 eller flere barn: 50 % pr. mnd
Deltidsplass: Tildelt oppholdstid i forhold til full plass(45t) med påslag på 10 %

Ordinær kost: 288,- pr. mnd