Årets ”Hold Harstad Ren” tiltak er, ved siden av ryddeaksjon og innkjøp av nye avfallsbeholdere til sentrum, et prøveprosjekt med økt byrenhold for å komme forsøpling, skitt og støv i sentrum til livs; Byrenhold 2010. Konseptet er også kalt ”vegg til vegg renhold” på grunn av at fortauer og gateplan rengjøres samlet fra husvegg til husvegg, slik at man unngår reforsøpling av nylig rengjorte arealer.

Byrenhold er en plikt delt mellom mange aktører. Både kommune, vegvesen, gårdeiere og næringsdrivende plikter å sørge for at det er rent og ryddig i tettbygd strøk. I tillegg har den enkelte innbygger selvsagt et ansvar for å unngå å forsøple!

Byrenhold 2010 går ut på at Harstad kommunes mannskaper og utstyr besørger hyppig feiing, spyling, rydding og oppsop av støv og avfall fra fortauer og kommunale gater innenfor et sentrumsområde avgrenset av Eiriks gate (ved Esso) i sør og Normanns gate/Halvdans gate i vest, og Havnegata og Kulturhuset i nord.

I tillegg er det lagt inn ekstra feiing og søppelrydding i selve torgområdet natt til lørdag og natt til søndag for å ta unna ekstra avfall generert i forbindelse med helgens uteliv. Harstad kommune besørger dessuten feiing av fortauene langs riksvegen fra Harstad Tidende bygget til krysset ved Sverres gate. Tømming av avfallsbeholdere på offentlig sted gjennomføres som vanlig, eventuelt hyppigere ved behov.

Det økte byrenholdet er i hovedsak finansiert av Harstad kommune, men også en rekke private virksomheter og gårdeiere har bidratt. Harstad kommune ønsker å rette en stor takk til de virksomhetene og gårdeierne som velvilligst har bidratt til at prøveprosjektet har latt seg gjennomføre:

 • Nordic-Hotellene AS
 • Harstad Tidende
 • Vizuelli
 • Rekmont
 • Hålogaland Ressursselskap
 • Rentex Harstad AS
 • Harstadregionens Næringsforening
 • Coop OBS
 • Det Norske Oljeselskap ASA
 • Eiendomshuset Malling & co
 • Harstad Skipsindustri AS
 • Harstad Sparebank
 • Hinnstein Eiendom AS
 • Hoelstuen AS
 • Metzo
 • Nordea Bank Norge ASA
 • Richard Kaarbøsgt 9 AS
 • Seaworks
 • Parabolflua
 • Hårek Frisør
 • Strandgata 8 AS
 • Bergen Group Engineering Harstad
 • BRT Eiendom AS
 • Esso Harstad (byskillet)
 • Marios Musikk AS/Sound1.com
 • Narvesen, byterminalen
 • Petre AS
 • Pibo SynsamSpaSpa by Mikkelborg
 • Storgata 3 ANS
 • Tilbords Storgatens glassmagasin

 

Omfanget av byrenholdet er noe redusert i forhold til planlagt, som følge av at den ”private andelen” i prosjektet ikke er finansiert fullt ut.

Byrenhold 2010 gjennomføres i ca 11 uker og består av følgende:

 • vedlikeholdsfeiing 2 ganger pr uke i avgrenset sentrumsområde
 • ekstra helgerenhold i torgområdet natt til lørdag og natt til søndag
 • feiing av fortau langs riksvegen gjennom sentrum fra Verftsgata til Sverres gate

Økt byrenhold er igangsatt i uke 26 og kjøres i hht beskrevet omfang i ca 11 uker.

Harstad kommune ønsker tilbakemeldinger på hvordan vegg til vegg renholdet fungerer, både fra næringsdrivende og innbyggere, sånn at vi kan evaluere og utvikle konseptet for eventuell fremtidig videreføring.

Innspill kan sendes til postmottak@harstad.kommune.no eller miljørådgiver silje.gry.hanssen@harstad.kommune.no