Boliger i Sørvikmark, Storvann syd og de som ligger på strekningen Vollstad – Tjeldsundbrua få tilbud om fibertilknytning eller tilsvarende, med oppstart for utbyggingen våren 2021.

Fiber og trådløst

Harstad kommune har lenge jobbet for at flere skal få raskere nettilgang i alle deler av kommunen. Tidligere har øyriket og nordsiden blitt prioritert. Nå er det sørsiden sin tur, og med støtte fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) blir det nå mye bedre bredbåndstilbud i dette området.

Sørvikmark, Storvann syd og Vollstad får tilbud om tilknytning på fibernett, med innholdstjenester fra Altibox (internett og tv-tjenester). Beboere nær Tjeldsundbrua får tilbud om bredbånd gjennom moderne fast trådløs teknologi med høy kapasitet, og som vil bli oppgradert i takt med utviklingen.

Bolyst og utvikling

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass en avtale om utbygging av bredbånd i disse områdene. Det betyr mye for bolyst, næringsetablering og fremtidige kommunale tjenester, sa rådmann Hugo Thode Hansen da han på vegne av kommunen underskrev avtalen, som har en totalramme på nærmere 10 millioner kroner.

Hålogaland Kraft bredbånd var eneste tilbyder da fristen på anbudet gikk ut i mai i fjor.

- Vi er glade for igjen å kunne bidra til bedre bredbåndsdekning i kommunen, og ser frem til å bygge ut på sørsiden, sier daglig leder i Hålogaland Kraft Bredbånd AS, Kristian Bøckman, som legger til at dette blir en viktig del av en større satsing på videre fiberutbygging i vår region.

Stor interesse

Da kommunen først gikk ut med prosjektet, var det stor interesse fra befolkningen, næringsliv og andre med tilknytning til området.

- Vi er godt i gang med salget, og håper på fortsatt god respons på våre fremtidsrettede TV og bredbåndstjenester fra Altibox, sier prosjektleder Evan Didriksen.

Konsernsjef Eirik Frantzen, som undertegnet avtalen, ser frem til å komme i gang med utbygningen.

- Jeg håper vi vil innfri befolkningens forventninger til oss som leverandør, sier Frantzen.