Beskrivelse av enheten:

Bygg – og eiendomstjenesten har forvaltningsansvar for alle Harstad Kommunes bygninger og grunneiendommer.

For nærmere informasjon kontakt bygg- og eiendomssjef Jan Dag Stenhaug, tlf 77 02 69 00.