Møtet er en del av arbeidet med revideringen av Kommuneplanens Samfunnsdel 2019-2031, og ett av i alt tre åpne møter. Dette kan du lese mer om her.

 

Når: 21. mars kl 18-21

Hvor: Nordic Hall

Møteleder: Rolf Olsen

 

Program:

Åpning av møtet ved Varaordfører Maria Fjellstad

Navid Navid arkitekt i Flakstad kommune og jurymedlem i Attraktive byer Norge - God steds- og byutvikling

Stig Nerdal daglig leder i Transportutvikling AS - Harstads posisjon og muligheter i et transportøkonomisk perspektiv

Kenneth Dallager ingeniør i Hinnstein AS - Fremtidsrettet boligplanlegging

Kristin Tårnes kunstner - Presenterer kunstprosjektet "Et godt sted å være"

Moa Björnson utviklingssjef Træna kommune - Stedsutvikling i distriktet, Artist in Residence og hvorfor skal ungdommen velge oss?

Ronny Fyhn Hansen - Stand-up!

 

Møtet avsluttes med en workshop der vi ønsker å høre deres innspill til hva som vil være en god utvikling av Harstad i årene framover.

Påmelding er ønskelig, slik at vi har oversikt over antall deltagere. Du kan klikke her for å melde deg på og lese mer om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.