Det skal gjennomføres vedlikehold på bankbygget Rikard kaarbøs Plass 2. Det skal gjøres arbeider utvendig på byggets begge sider: Rikard Kaarbøsgt. og Hans Egedesgt. Til dette trengs å bruke offentlig areal. Liftene blir plassert på fotauene og sperreband blir montert. 

Etter gjeldende plan skal arbeidene starte torsdag den 20.8.20 og vare ca 4 uker fremover.

Tiltakshaver er: Sparebank 68 o Nord. Rikard kaarbøs Plass 2. Harstad.. Kontakt i banken er Knut Halseth. Arbeidenes omfang er: Vedlikehold av tak, utvendig vedlikehold av vegger, reparasjon og oppkitting samt maling av vinduene.