Hør Harald Troøyens hyllest til brøytebilsjåførene.

Siste halvdel av forrige uke ble det brøytet som aldri før. Harstad har 225 kilometer med veier som skal brøytes. På disse veiene er det i perioden onsdag 5. jan til søndag 9. jan brøytet 6093,8 kilometer med vei, ifølge våre GPS-målinger. Dette inkluderer både kommunens og kontraktørenes biler. Legger man til de bilene som ikke har GPS-målinger, nærmer vi oss 8000 kilometer. Det er kjøreavstanden fra Harstad til Pakistan, eller kjøreruta Harstad – Lindesnes fire og en halv gang.

_DSF0514-X4.jpg
Werner Olsen, arbeidsleder ved Samaanlegget i full sving med å frese opp i lastebiler. En lastebil-lass kan komme opp i nærmere ti tonn. Det tar cirka 45 sekunder å fulle lastekassen. Foto: Øivind Arvola

Forbereder seg til mildvær

De siste dagene har det vært jobbet med å fjerne snødunger og snøsålen fra veiene slik at vi ungår store mengder slaps og slush-føre når regnværet slår til. Likevel vil enkelte av sideveiene løsne noe opp, og vi kan forvente vanskelige kjøreforhold. Samtidig vil de veiene som er godt skrapet ned, bli noe glatt. Her vil vi gjøre vårt ytterste for å strø, slik at vi får noe sikrere veier å ferdes etter. Det samme gjelder områder hvor det ferdes publikum ved fortau. Her skal vi også forsøke å holde det strødd slik at vi kan gå og sykle sikrest mulig.

Men vi vet at det kan bli vanskelig kjøre- og gå- forhold gjennom denne perioden.  

Dersom man ser opphopning av vannmasser eller tette/frosne bekkeløp og gatesluker, ønsker vi at folk melder dette inn via meldeportalen, slik at vi får sett på det og kan unngå flomskader.

Tipping av snø på havet

I jobben med å fjerne snø, så tippes noe av det på havet, spesielt nederst i Havnegata, hvor kommunens lastebiler får lov til å tippe fersk snø. Dette er ren snø, og det er lite miljøgifter som følger med. I tillegg er det kort kjørevei for lastebilene, så det er en effektiv og miljøvennlig måte å bli kvitt snømengdene på. Største utfordringen er støy, og vi prøver å unngå å bråke mer enn nødvendig.

Dumping av snø.jpg
Her tippes ren snø i havet. Foto: Øivind Arvola

Lite forurensning

En rapport Harstad kommune fikk laget i 2015, viser at snø som tippes i sjøen i sentrum ikke fører til økt konsentrasjon av miljøgifter.

Snøen fra sju utvalgte steder ble analysert for organiske miljøgifter og tungmetaller. Stedene skulle være representative for ulik trafikkbelastede veier i Harstad for å estimere tilførsel av miljøgifter til havnebassenget med dagens praksis av snødumping. Seks av stedene ble valgt ut for å representere noen av de mest trafikkbelastede områdene i byen. Folkeparken ble i tillegg valgt ut for å få referanseverdier for hva som er ikke-forurenset snø i kommunen.

- Det ble hentet snø som hadde ligget i to uker. Dette er eldre enn det som kommunen tipper i sjøen. Med dagens praksis for brøyting og rydding av snø, brukes det cirka en uke til å fjerne snøen fra veiene og fortau. Det vil si at snøen som ble analysert i 2015 potensielt har høyere konsentrasjoner av forurensning enn det som egentlig dumpes, sier Øyvind Markussen, fagkoordinator ved drift- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune.

Snøen ble analysert av ALS Laboratory Group Norway AS, og resultatene viste at det ikke var fare for økt konsentrasjon av miljøgifter ved snøtipp i sjøen.

I konklusjonen fra laboratoriet heter det at «Våre resultater viser at den delen av snøen som ville sedimentere ved Larsneset ikke er forurenset med tungmetaller eller PAH16 (miljøgifter), dette tyder på at snødumping ikke fører til en økt konsentrasjon av miljøgifter i sedimenter ved Larsneset».

Hele rapporten finnes her

Her kan du lese Harstad kommunes retningslinjer for håndtering av snø.