TID:                Mandag 13. juni kl.08.00

STED:             Harstad Rådhus, kantina

Vi vil dekke følgende tema:

  • Kommuneoverlegenes rolle som lokal forurensningsmyndighet
  • Helseeffekter av svevestøv
  • Regelverk og ansvar; Forurensingsloven kap. 7 og retningslinje T - 1520
  • Kort om støy og kommunens prosedyre for søknad ved nattarbeid som støyer
  • Spørsmål og diskusjon

Temaet har vært omtalt i media i den senere tid, og vi får en rekke henvendelser om dette.

Vi håper bransjen finner temaet interessant og benytter anledningen til møte oss.

VELKOMMEN!

På vegne av Kommuneoverlege / Miljørettet helsevern / Næringsavdeling - Harstad kommune