Etter branntilløpet i torsdag kveld, er oppvarmingen av skolen satt ut av drift.  Det forventes at dette er på plass fra 23.5. 

I påvente av utbedring får 8. og 9. klasse alternativ undervisning hjemme onsdag, torsdag og fredag.  Oppgaver legges ut på It*s learning onsdag 18.5 kl 1000, og deretter hver morgen.

10. trinn vil få oppvarming på klasserommene og møter på skolen til vanlig tid onsdag morgen til fagdagsforberedelse i norsk.