Tromsøpalmen er en fremmed art i Harstad kommune. Arten sprer seg lett langs veier og i grøftekanter, på gamle tomter som sjelden slås og stelles og på landbruksareal som ikke lenger er i drift. Planten danner store bestander og kan fortrenger andre, lokale plantearter.

Hvordan blir jeg kvitt tromsøpalmen?

 1. Hindre etablering
 • Ikke plant tromsøpalmer!!
 • Rydd gamle tomter, lagringsplasser og lignende. Så, plant eller legg fast dekke.
 • Klipp plen/slå grasmark minimum 2 ganger pr. år
 • Ikke kast hageavfall som kan inneholde tromsøpalmefrø eller røtter i naturen
 1. Fjerne planter
 • Frøplanter og unge planter kan dras opp
 • Kutting av rot: Bør utføres tidlig i sesongen. Enkeltplanter kan graves opp med rot. Kutt/del opp røttene og fjern dem, eller legg dem til tørk på bakken.
 • Slått: Tromsøpalmen må slås 3-4 ganger per år, så nær bakken som mulig. Gjenta i etterfølgende år for å tømme næringslageret i rotsystemet. Husk å fjerne kuttet plantemateriale!

Av hensyn til miljøet anbefales ellers ikke kjemiske bekjempningsmidler!

Vær med og bidra, du også!


Fakta om tromsøpalmen

 • Tromsøpalmen (heracleum persicum) er flerårig og hører til skjermplantefamilien.
 • Tromsøpalmen kan bli inntil 50 år gammel og opp til 3 meter høy.
 • Blomstene produseres i skjerm, og hver plante kan blomstre flere ganger.
 • Den sprer seg ved frø, eller ved løsrevne stengler og rotdeler. Hver plante kan produsere tusenvis av spiredyktige frø.
 • Tromsøpalmen liker næringsrik jord, jevn fuktighet og mye lys.
 • Plantesaften til tromsøpalmen er giftig og kan gi stygge brannsår der den kommer i kontakt med huden. 

 

Beskytt deg!

For å beskytte deg mot plantesaften, bør du bruke arbeidsklær og hansker når du arbeider med tromsøpalmen. I høye bestander bør du ha jakke med hette, og helst også vernebriller. Husk å vaske kutteredskaper i metall etter bruk!