Blabardalen-2.jpg

Barnehagens særpreg

Engasjert og positivt personalet med god kompetanse på barns utvikling.

Ett fantastisk uteområde, med egen Lavvo og nærhet til skog og mark.

Satsingsområde

Språk og sosial kompetanse, gjennom lek, medvirkning, vennskap og daglige opplevelser. 

Visjon: En verden av muligheter, der vi vektlegger Trygghet, Respekt og Omsorg.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

60 plasser.   
- 36 plasser for barn i alderen 3 – 6 år.
- 24 plasser for barn i alderen 0 – 3 år.

Det er 4 baser i barnehagen. 2 baser for barn fra 3 – 6 år, og to baser for barna 1-3 år.

Enhet

Heggen barnehager