Bjarkøy oppvekstsenter ble lagt ned i 2019 i forbindelse med åpningen av Bjarkøyforbindelsene. Oppvekstsenteret omfattet barnehage, skole, SFO og bibliotek. Barna og elevene er overført til Øyriket oppvekstsenter.