Skolens bibliotek ligger midt i hjertet av skolen, i 1. etasje, i nærhet til elevenes kantine og amfi. Bibliotekansvarlig hos oss er Tone Elisabeth Solsvik. Hun er tilstede på biblioteket en til to timer hver dag. Alle bøkene ved skolen er elektronisk registrert i Bibliofil (samme system som Harstad bibliotek). Skolen får jevnlig nye bøker gjennom "kulturfondet", samt at vi jevnlig kjøper inn nye bøker slik at bibliotekets utvalg er oppdatert.

På biblioteket

Elevene kan benytte biblioteket fritt når bibliotekansvarlig er tilstede. 1. klasse har fast tidspunkt på biblioteket. Da leser Tone høyt for elevene på starten av timen, mens den siste tiden brukes til utlån og lesing/titting i bøker. Dersom noen av de andre trinnene ønsker lesestund avtales dette med trinnets lærere. 

Lån bøker hjemmefra

Dersom dere der hjemme ønsker råd, tips eller har ønsker angående h

va barnet ditt skal låne, det kan for eksempel bære bøker som egner seg til høytlesing, bøker som er lettlest, bøker som utfordrer osv. kan dere ta kontakt med Tone via Visma eller mail. Dere også søke etter bøker i bibliotekets database, det gjøres på følgende måte: 

Gå til https://harstadskole.bib.no/cgi-bin/m2

  1. ​Søk etter tittel, emne, forfatter eller lignende.
  2. Finner du/dere en bok barnet vil låne, kan du sende en melding via Visma eller mail til Tone. Hun vil gi beskjed når bøkene er lagt i sekken til eleven.

Biblioteket har følgende telefonnummer: 770 26 385

Kontakt: 

Tone Elisabeth Solsvik
Bibliotekansvarlig, Harstad skole
Tlf. 477 55 404
tone.solsvik@oppvekst.harstad.kommune.no