Betalingssatser

 • Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.
 • Kommunale barnehager: Betalingsregulativet
 • Private barnehager: kontakt den enkelte barnehage/barnehagens hjemmeside
 • Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen.

Betalingsbetingelser

 • Foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.
 • Foreldre skal tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 prosent for 3. barn eller flere barn.
 • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger og tillegg/gebyr for delt plass
 • Søskenmoderasjon gis til barn med samme bostedsadresse
 • Delt/redusert plass gir tilsvarende redusert oppholdsbetaling
 • Reduserte plasser i kommunale barnehager gis et tillegg i oppholdsbetaling på 10% i forhold til ordinær pris.
 • Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling.
 • Ordningen med friplass i barnehage har opphørt. Hvis du har behov for å få vurdert søknad om økonomisk hjelp til barnehageplass eller SFO utover redusert foreldrebetaling, må du ta kontakt med NAV Harstad.

Private barnehager har egne vedtekter som regulerer barnehagens betalingsordninger.