Når får du ikke komme på besøk?

 • Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. Unntak fra karantene i forbindelse med besøk er beskrevet i 6j i covid-19-forskriften
 • Besøkende som er unntatt karantene har plikt til å teste negativt for SARS-CoV-2 før besøket. Personer med luftveissymptomer bør også testes før besøk. Som hovedregel bør ikke personer med luftveissymptomer komme på besøk til beboere i kommunale helse – og omsorgsinstitusjoner, men det kan unntaksvis gjennomføres i situasjoner hvor dette vurderes nødvendig. I slike situasjoner skal avklaring gjøres med lokal ledelse.

Gjennomføring av besøket

 • Oppgi kontaktopplysninger i besøksprotokoll ved hovedinngang. Disse benyttes til smittesporingsformål og lagres i 10 dager. Dette er frivillig, men vi håper at flest mulig besøkende vil oppgi disse opplysningene, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom det oppdages smitte i etterkant av besøket.
 • Alle besøkende må desinfisere hender ved ankomst og når de forlater helseinstitusjonen. Dette gjelder også besøk utendørs.
 • Antall besøkende kan ikke være større enn at avstandsregler kan overholdes. Det må ikke være flere besøkende enn at de som ikke er beskyttet mot covid-19, kan holde minst 1 meter avstand seg imellom.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte, øvrige besøkende og andre beboere enn den de besøker. 
 • Hvis beboeren er beskyttet mot covid-19, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Besøkende som er usikker på vaksinasjonsstatus for den de besøker, må undersøke dette med personalet.
 • Hvis beboeren ikke er beskyttet mot covid-19, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Dette kan imidlertid bare gjøres dersom det er gjort en avklaring i forhold til risikoen dette innebærer for beboeren. Avklaringen gjøres sammen med beboeren selv, hvis mulig, og nære pårørende.
 • Besøk skal fortrinnsvis skje på beboerens rom.
 • Beboer kan ta imot gaver, blomster og lignende. Vi anmoder om at generelle råd for håndhygiene følges, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte ved overlevering av slike gjenstander.
 • Hvis besøkende har med mat, skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Besøkende skal ikke benytte kjøkken på institusjonen.

Etter besøket

 • Beboer får hjelp til håndhygiene når besøkende forlater rommet.
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Beboere på besøk utenfor sykehjem

Ved besøk utenfor sykehjem, anbefales det at dette kun skjer etter vurdering av smitterisiko sammen med beboer og nærmeste pårørende. Nasjonale og evt. lokale anbefalinger eller bestemmelser for sosial kontakt/private besøk skal følges.