«Bergsodden rundt» samlet 62 deltakere fra ulike sykehjem og omsorgsboliger (Bergseng bo- og servicesenter, Olavsgården, Stangnes sykehjem, Bergsodden sykehjem).   For å hjelpe til med arrangementet stilte 14 helsefagelever fra Stangnes vg. skole, Froskedammen barnehage stilte entusiastisk opp som «heiagjeng» rundt løypa.  Det var lagt opp til kort og lang løype, egen drikkestasjon var etablert med produkter sponset av Tine.

Starten gikk puljevis og starter/speaker Jan Fjellstad fikk loset alle deltakere og hjelpere trygt av gårde.  Det var utvist stor kreativitet blant mange av deltakerne og ansatte – humor og glede var i fokus.  Etter en flott tur rundt sykehjemmet fikk alle overrakt deltakermedalje ved målgang.  Det var til og med noen som tok seg en ekstra runde i finværet, det vitner om innsats.

Deltakere, hjelpere og arrangører samlet seg etterpå til hyggelig samvær i «Storstua», her hadde et korps av frivillige i regi av Harstad Frivilligsentral stått på i flere timer og lagt til rette for en hyggelig servering av pølser, vafler, kaffe og saft.   Bjørn og Elina sørget for allsang, og stemningen var god.  En av deltakerne holdt en liten tale og uttrykte stor glede for arrangementet og var meget glad for at han hadde deltatt.
Arrangørene ønsker å takke følgende for deres bidrag:  Kilkam for lån av startnummer, Dagrun Weines for hjelp til nødvendig «oppvarming», Harstad Frivilligsentral, Stangens vg.skole, Froskedammen barnehage, Tine, varaordfører Jan Fjellstad.
En spesiell takk til ansatte som gav litt ekstra denne dagen, sist men ikke minst en stor takk til deltakerne, uten dere intet «løp».
Det legges opp til at dette tiltaket blir gjennomført årlig (september), så vi sees igjen i 2016, inntil så lenge er det bare å fortsette og trene.
Bergsodden rundt.JPG