Beskrivelse av enheten:

Barneskole – 1. – 7. årstrinn.
SFO, barn fra 1. – 4. årstrinn.

Skolen ligger ca. 2km nord for Harstad sentrum. For nærmere informasjon kontakt rektor Kristin Solheim .

Les mer på skolens egne nettsider.

Tjenestebeskrivelser