Harstad opplever økende korona-smitte i kommunen. Med dagens situasjon, der kontaktreduserende tiltak i samfunnet er opphevet, og det ikke lenger er karanteneplikt, forventer vi en del smitte i samfunnet, særlig blant uvaksinerte.

Målet er likevel å holde antall smittetilfeller så lave som mulig, slik at vi kan gå en førjuls – og julehøytid i møte med lavest mulig smittetrykk. Det krever at kommunens innbyggere følger rådene som gis, og at flest mulig tar vaksine.

Denne uken har kommuneoverlegen gjort en risikovurdering av smittesituasjonen i Harstad, og sett på hvilke tiltak og råd som skal gis for å minste smittetrykket. Konklusjonen er at det ikke er behov for flere smitteverntiltak enn det som er iverksatt, men følgende råd gis i tillegg:

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter
  • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom
  • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig
  • Reduser antall nærkontakter

Vaksine

Når det gjelder vaksine, så er vi i full gang med å vaksinere tredje dose til særlig utsatte, og alle over 65 år. Beboere i institusjoner har fått oppfriskningsdosen, og vaksineringen på Sjøkanten senter pågår for fullt. Vi gjør nå ekstra tiltak for å nå de over 65 år som enda ikke har bestilt den tredje dosen. Mens de ved dose en og to fikk en SMS med timeinnkalling, må de nå bestille time selv via den digitale Helseboka eller ringe pandemitelefonen. Det er mange som har fått det med seg, men vi tror det kan være noen som sitter og venter på en SMS fra kommunen. Derfor ber vi byens befolkning om å hjelpe til å spre budskapet om at man må bestille time selv slik beskrevet ovenfor.

I neste uke får de mellom 16 – 18 år tilbud om andre vaksinedose. Da er det gått rundt 12 uker siden dose en.

Tiltak i helsesektoren

Vi opplever lokale kapasitetsutfordringer i enkelte av helsetjenestene. Derfor har Harstad kommune  allerede iverksatt tiltak rettet mot helsepersonell i form av krav om munnbind i institusjonene, hjemmetjenesten og på fastlegekontoret når ansatte skal ha nær pasientkontakt. I tillegg skal fullvaksinert helsepersonell som har smitte i sin husstand ta en test så snart som smitten oppdages, samt bruke beskyttelsesutstyr. I tillegg anbefales det at de tar en daglig hurtigtest før de møter på jobb. Vi ber også  institusjoner og hjemmetjenester om å være klare for å raskt kunne gå over til et strengere tiltaksnivå hvis det blir nødvendig.

Hvis vi alle klarer å følge disse rådene – i tillegg til tiltakene – har vi et håp om å få en så normal førjulstid og julehøytid som mulig. Harstads befolkning har vært gode på å slå ned store koronautbrudd tidligere, og vi tror de også denne gangen vil bidra til å unngå store smittetopper fremover.

Her kan du lese risiko- og tiltaksvurdering for Harstad kommune – Covid-19-pandemi Uke 46 (skrevet 15.11.2021)