Innenlandsk flyttemønster er negativt, med større utflytting enn innflytting, mens utenlandsk innvandring er motsatt. Med en utenlandsk innvandring på 154 personer og en innenlandsk utflytting på 156 personer har Harstad kommune så langt i år en netto innflytting på -2 personer.

I løpet av de tre første kvartalene har Harstad kommune et fødselsoverskudd på 45 personer.

Befolkningsveksten så langt i 2015 er dermed 43 personer.