71 fødsler ga et fødselsoverskudd på nettopp 27. Når det gjelder inn- og utflytting har Harstad i 2. kvartal hatt en netto utenlandsk innvandring på 31 og netto innenlandsk utflytting på -31, noe som gir en total netto innflytting på 0 personer. Folketallet ved utgangen av kvartalet er 24 817, 3 færre enn ved inngangen av 2018.