1. januar 2019 hadde Harstad en befolkning på 24.703 personer. Dette er en nedgang på 124 personer i løpet av året.

Lavere fødselstall og flere antall døde gir et lavere fødselsoverskudd enn vi har hatt de siste årene.Fødselsoverskudd

Harstad har over mange år hatt negativ innenlandsk utflytting, og utenlandsk innvandring har vært helt nødvendig for å hindre nedgang i folketallet. Siden 2017 har innvandringen vært lavere enn tidligere år, noe som gir oss netto utflytting når vi tar med både innenlandsk og utenlandsk flytting.Inn- og utflytting

Når vi nå opplever både lavere fødelsoverkudd og netto utflytting gir det oss et negativt resultat i befolkningsutviklingen med -124 personer.

Befolkningsutvikling 2013-2019

I andre nord-norske bykommuner er det Tromsø og Bodø som har størst vekst, med over 300 personer. Alta og Sortland har også vekst, mens Harstad, Narvik og Hammerfest har nedgang.

Befolkningsvekst kommunene