Dette er en nedgang på 137 personer så langt i år. Vi må tilbake til samme tid i 2015 for å finne tilsvarende befolkningstall.

Nedgangen kan forklares med to faktorer. Det ene er færre fødsler og flere dødsfall enn det som har vært normalt de siste årene. Så langt i 2019 har dette ført til et fødselsunderskudd på -4 personer. Den andre faktoren er inn- og utflytting. Harstad har så langt i 2019 langt lavere utenlandsk innvandring og samtidig langt høyere utvandring enn hva som har vært normalen. Normalt har vi hatt et innvandringsoverskudd på ca. 75 personer i løpet av de to første kvartalene, mens det i år er et underskudd på 8. Når det gjelder innenlandsk flyttemønster går Harstad normalt i minus med ca. 75 personer. I år er underskuddet 125 personer. Totalt gir dette Harstad en større befolkningsnedgang i de to første kvartalene enn vi har sett på lenge. Også Tromsø og Narvik har nedgang i befolkningen så langt i år, mens Alta og Bodø har vekst.