Entreprenøren vil i løpet av dagen i dag, mandag 8.desember planere område 1 Startsletta-Lysløypa. Her blir det mulig å passere i morgen. Entreprenøren fjerner gjerder og planerer grøftetraseen slik at vi kan passere her.
På område 2 Grunnvatnet Vest vil det fortsatt være aktivitet frem til jul og vi ber om at man her benytter den alternative traseene forbi anleggstedet. Vi ber om at en også respekterer gjerder og ikke tar snarveier over anleggsområde.
Når entreprenøren er ferdig med anlegget vil det bli minst like farbart som før, men vi må være tålmodige inntil videre og benytte alternative traseer forbi der det arbeides. Dette gjelder hele anleggsområdet frem til Bergselvdammen.