Til barnets beste
Barnevernet må ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes.

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (for eksempel atferdsproblemer, rus). 
Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Les mer her: https://www.bufdir.no/Barnevern/

Vakttelefon

 916 27 960

Dette nummeret er bemannet til enhver tid utenfor ordinær åpningstid. I ordinær åpningstid er dette nummeret koblet til barnevernets vakttelefon på dagtid.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Marianne Johansen, telefon: 901 48 389

Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 (Gratis)

Den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge er gratis og døgnåpen. Her får man råd og veiledning av voksne med erfaring og kunnskap i å hjelpe barn og unge i vanskelige situasjoner.

E-post: alarm@116111.no

SMS: 417 16 111 Fra utlandet: +47 954 117 55

Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge (http://www.116111.no/).