2019/2020

Planleggingsdagene fordeler seg slik:

  • 15. og 16. august (2019)
  • 18. november (2019)
  • 2. januar (2020)
  • 22. mai (2020)

2020/2021

Planleggingsdagene fordeler seg slik:

  • 13. og 14. august 2020
  • 16. november 2020
  • 22. februar 2021
  • 28. mai 2021

 

Grunnlag

Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene, jfr vedtektenes pkt 7. Planleggingsdagene gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. Planleggingsdagene legges så langt det er mulig samtidig med planleggingsdagene i grunnskole og SFO.