2019/2020

Planleggingsdagene fordeler seg slik:

  • 15. og 16. august (2019)
  • 18. november (2019)
  • 2. januar (2020)
  • 22. mai (2020)
 

Barnehagene holder stengt på planleggingsdagene, jfr vedtektenes pkt 7. Planleggingsdagene gir ikke grunnlag for reduksjon i foreldrebetaling. Planleggingsdagene legges så langt det er mulig samtidig med planleggingsdagene i grunnskole og SFO.