Minimumskravet til full barnehagedekning er at alle som tilfredsstiller følgende krav skal få et tilbud om plass ved hovedopptak:

  • har søkt innen fristen
  • ønsker en plass fra nytt barnehageår (august)
  • har fylt ett år innen 31.08.2010 (jf barnehageloven §12a)

Årets hovedopptak viser at alle med rett til plass har fått et tilbud. Dersom det ikke var mulig å gi et tilbud i den eller de barnehagene som var prioritert, er det gitt et tilbud i en annen barnehage. 284 nye barn fikk tilbud om plass.

Det gjenstår ca 50 søknader som pr. idag ikke har fått et tilbud. Av disse søknadene har noen kommet inn etter fristen, noen barn bor i annen kommune, noen ønsker ikke plass før senere på høsten/vinteren 2010/2011, og /eller barna er født etter 31.08.2009.

Barnehageloven gir ikke en rett til barnehageplass i løpet av året. Det betyr at barn født etter 31.08.2009 ikke har krav på barnehageplass før ved oppstart av nytt barnehageår i august 2011.

Av erfaring vet vi at endel av de barna som nå står på ventelisten kan få et tilbud i løpet av våren/sommeren.

Styrer i den enkelte barnehage er opptaksmyndighet, og gjør fortløpende opptak etterhvert som barnehagene får klarhet i ev ledige plasser. Opptak gjøres i praksis gjennom hele året.