Ordfører Marianne Bremnes benyttet anledningen til å invitere barna inn på Ordførerens kontor.

Barna satte pris på å få hilse på ordføreren, ikke minst da de fikk tilbud om sjokolade. Som takk fremførte de en sang om sola (Sola er god, sola er toppen...).

Ett av barna fikk også prøve ordførerkjedet, men om dette er med på å skape ambisjoner om en fremtidig politisk karriere skal være usagt.

Sola

Sola er god,
Sola er toppen.
Sola som skinner og
bruner på kroppen.
Sola som skinner
hver morgen for meg.
Sola i Harstad
er best syntes jeg.