Alle mindreårige barn av foreldre eller er søsken til en som er psykisk syk, har rusmiddelavhengighet eller har alvorlig somatisk sykdom eller skade, har rett til god, forståelig og tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging.

Barn som er pårørende trenger å bli sett, lyttet til, og å få den informasjonen, støtten og oppfølgingen de trenger når en i familien er alvorlig syk.​

Helsepersonell har ifølge helsepersonelloven og lov om spesialisthelsetjenesten et særskilt ansvar for å ha fokus på barna til pasientene.

Helsepersonell i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal avklare om pasienten har barn, kartlegge barns behov for informasjon og oppfølging, og iverksette tiltak som er nødvendig.

Link til prosedyre: Barn som pårørende og Samhandlingsprosedyre

Lovbestemmelsen har som formål:

  • å sikre at barn blir fanget opp tidlig
  • at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk
  • å forebygge problemer hos barn og foreldre​

Helsepersonell i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Dersom barnet har behov for oppfølging og samtale utover det som barneansvarlig på sykehuset gir, kan det henvises til andre deler av helsetjenesten. Kontaktperson i Harstad kommune er sjefhelsesykepleier som vil kanalisere behovet til rette instans. Tlf. 99 11 19 43.

Åpningstider

Mandag – fredag kl.0800-1530

Telefon/e-post:
Mobil: 99 11 19 43
E-post: lise.voktor@harstad.kommune.no