Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrende eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

  1. ​Personell i kritisk samfunnsfunksjon
  2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus)

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

  • Barnet skal være under 12 år.
  • Det er tilstrekkelig at en foresatt arbeider i kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud.
  • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk sammfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Oversikt over kristiske samfunnsfunksjoner finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/

For å begrense smitte, ber vi om at foresatte er ekstra påpasselige med at barna er friske når de sendes på skole, SFO og i barnehage.

Tilbud til barn og unge som trenger det mest:

Skole og barnehage kan gjøre unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og for barn med barnevernstiltak. Disse er det viktig å ta vare på.
Den enkelte skole og barnehage gjør individuelle vurderinger om hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Skole og barnehage gjør også unntak for barn som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen mener har et særskilt behov.

For å hindre spredning av smitte oppfordrer sentrale myndigheter kommunene til å ha en restriktiv praksis.

Oppdatert informasjon om hvilke barn som har tilbud på skolen og i SFO finner du her: https://www.udir.no/korona

Se hvilke barnehager som holder åpent