Barn og unges kommunestyre (forkortet BUK) er et kommunalt organ  bestående av elever fra barne-, ungdoms- og videregående skolene i Harstad. 

BUK  består av to representanter fra alle ungdoms- og videregående skoler i kommunen og to representanter fra Ungdommens Hus. BUK skal gi barn og ungdom en tydelig stemme i det politiske systemet og sikre barn og ungdoms innflytelse på politikk som angår dem. BUK har fått tildelt 100 000 kroner i året som kan deles ut til arrangementer og aktivitetstilbud for og med barn og ungdom i Harstad Kommune. Lag, foreninger, organisasjoner eller bare iderike barn eller ungdom kan søke om midlene. Medlemmene velges for ett år av gangen, i september hvert år. 

Her kan du se møtekalender, se innkallinger og lese protokollene: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/Dmb/Details/53#


Medlemmene i 2018/2019 er:

Bergseng Barneskole:

 • Truls Hognestad
 • Kajsa Hvedingen Grønvold

Harstad Skole:

 • Linus Erling Walle Tøtterman
 • Solveig Strand Tøllefsen

Seljestad Barneskole:

 • Mikael Mordt Andreassen
 • Mathias Gangsaas Dinesen

Seljestad Ungdomsskole:

 • Vegard Karlsen
 • Jørgen Eliseussen-Skalle

Medkila Skole Barneskole:

 • Gina Olsen Hågensen
 • Preben Hågensen Selnes

Sørvik barneskole

 • Lene Kristin Bakken
 • Marte Forså

Stangnes Ungdomsskole

 • Alexandra Kamsøy Pedersen
 • Fredrik Yttergård Vahl

Kila Ungdomsskole

 • Ottar Opsal
 • Ole Martin Melbøe Nygård

Kila Barneskole

 • Magnus Saksenvik
 • Emilie Gullholm Christensen

Kanebogen Skole

 • Heine Willysønn
 • Erlend Vikholt Larsen

Hagebyen Ungdomsskole

 • Lars Stavrum Medby
 • Lars Stokke-Myhre

Stangnes vgs

 • Heidi Rekkedal
 • Marthine O. Bendiksen

Heggen vgs

 • Miriam Kristiansen

 

Ungdommens Hus

 • Kjersti Gurgens Gjærum
 • Tarjei Timian Torgersen

Lundenes

 • Robert Jensen
 • Elias E Aadland

Bjarkøy