Mangelen på fagarbeidere er en nasjonal utfordring, men merkes også godt i vår region. Hos oss er det i tillegg færre enn landsgjennomsnittet som velger yrkesfag. Vi ønsker å heve statusen på yrkesfagene. Lærlingegallaen er et tiltak for å få dette til, og har blitt arrangert to ganger; sist nå i midten av mai. 

Læreplassgaranti

Et annet er læreplassgaranti.

Våre ungdommer som velger yrkesfag, skal ha trygghet for at de får fullføre, får mulighet til å ta fagbrev, sier ordfører Kari-Anne Opsal. 

- Over tid har det vært snakket om å få på plass en lærlingegaranti uten at vi har lyktes, men da de tre store opplæringskontorene (Yvia, KomOpp og ELfag) ble enige med kommuner og Harstad næringsforenings utdanningssråd, om å få dette til, så løste det seg, sier hun.

Innholdet i garantien ble klarlagt og forankret i styrene og til dels hos eierne for de ulike opplæringskontorene. Dermed kan regionen og ungdommen juble.

Første i fylket

- Som de første i Troms og Finnmark får vi på plass og skal høytidelig undertegne avtale om lærlingegaranti. Vi tror dette kan danne mønster for andre skoler og kommuner i fylket, sier Opsal, og legger til:  Sammen får vi til mer. Når flere må til for å løse en oppgave, spiller alle sin rolle. Noen må være idemakere og igangsettere, noen pådrivere og noen gjennomførere. Alle bidrar til det samlede resultatet.

Opsal avslutter med en særskilt takk til Hilde Lilleng og Yvia som viste veien vi andre kunne gå for å realisere målet om lærlingeplassgaranti, og til utdanningsrådet som samlet og trakk i trådene.

Garantien

Slik ser garantien ut:

Partene i denne avtalen er enige om å stille en samlet læreplassgaranti, i samarbeid og på tvers av, våre opplæringskontorer, i våre godkjente lærefag.
Læreplassgarantien vil gjelde elever som:

  • er bosatt der vi har våre lærebedrifter
  • er aktiv søker gjennom VIGO
  • har ungdomsrett
  • har bestått alle fag på Vg1 og Vg2, og med gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i programfagene
  • har fravær innenfor fraværsgrensene
  • er villig til å eventuelt bytte lærefag til ledige tilstøtende lærefag innen valgte programområde.

Denne avtalen vil gjelde fra neste opptak, vår 2023.