Du kan forhåndsstemme i utlandet fra fredag 1. juli til og med fredag 30. august 2013. 

Svalbard er siste frist for å forhåndsstemme 4. september.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen valgdagen mandag 9. september kl. 21. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Utfyllende veiledninger finner du på sidene til Kommunal- og Regionaldepartementet