Aurora Øvereng er opprinnelig fra Harstad. Har bodd i Stockholm siden 2013, og har en mastergrad i fysisk planlegging fra Stockholms universitet. Siden 2020 har hun jobbet som bærekraftsekspert innom emnet byplanlegging på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hun har også erfaring fra å jobbe med svenske kommuners omstilling til et mer bærekraftig samfunn og utvikling, dette hovedsakelig i et forskningsprosjekt. Hun har ledet flere prosjekter som har søkelys på beregning av CO2-avtrykket i planprosesser, for eksempel detaljreguleringsplaner.