Asbest var et veldig populært byggemateriale på 1960- og begynnelsen av 1970-tallet, før man visste at stoffet er kreftfremkallende. Bygge- og isolasjonsmaterialer som fasadeplater, himlingsplater, isolasjon rundt rør, fliser, vindsperrer mv. i eldre bygg kan derfor inneholde asbest. Asbest har vært forbudt siden 1980-tallet, så det er liten sjanse for å finne det i nyere bygg. Asbest regnes som farlig avfall, og omfattes derfor av Avfallsforskriften kapittel 11. Les hele lovteksten her.

 

Siden asbest og asbestholdig materiale (f.eks. eternitt) er farlig avfall, må slikt avfall leveres til godkjent mottak. Asbesten må pakkes inn i plast e.l. før den leveres, for å hindre spredning av asbestholdig støv. Ved fjerning av f.eks. eternittplater må man påse at platene forblir hele – det er innånding av støvet som er kreftfremkallende. Asbest må altså alltid leveres, og det må alltid pakkes inn før det leveres. Asbest som ligger utildekket vil utsettes for vær og vind, og dermed begynne å støve. Støvet vil så spres i naturen, og pustes inn av mennesker. Utildekket oppbevaring eller dumping av asbest i naturen er et klart brudd på forurensningsloven og avfallsforskriften.

 

Privatpersoner kan levere inntil 1000 kg asbest/eternitt gratis hos HRS – det er altså ingen grunn til ikke å levere avfallet! Les mer på HRS sine hjemmesider.