I første omgang inviterer vi til en idedugnad/workshop der vi som jobber med frivillighet og omsorgsoppgaver i kommunen møter dere i de frivillige organisasjonene.

Hvem har egentlig ansvaret for at vi i Harstad-samfunnet makter å dekke behovene bedre i morgen enn vi klarte i går?  Er det kommunen alene eller er det felles utfordringer vi kan gå sammen om å finne gode løsninger på?  Dere i organisasjonene har stor kunnskap om deres spesialfelt, og bred erfaring om hvilke begrensninger og muligheter dere har. Vi må dele denne kunnskapen og finne ut hvordan vi kan ta gode grep som forbereder oss på åra som kommer.

Viktig erkjennelse

Vi tror at om vi erkjenner at dette er noe vi må ta grep om sammen klarer vi også å finne de viktigste punktene og mulighetene vi kan jobbe med for å påvirke utviklingen. Derfor må vi treffes!

9. mai klokka 18.00-21.00 er tidspunktet. Sted er Røde kors-huset

Vi håper tre timer med høyttenking kan lede oss framover, og at vi både får et tydeligere bilde av hva som skjer og ikke minst snakker sammen om hvordan vi kan løse behovene.

Vi blir flere godt voksne og gamle. Vi holder oss også friskere lengre. Men fordi vi blir langt flere eldre er det også langt flere som får sin hverdag redusert og passivisert av sykdom eller begrenset bevegelsesmulighet.

Arbeidsøkt

Tre regjeringer har sagt at frivillighet er viktig. Men det hjelper ikke noe som helst for Harstad hvis vi selv ikke griper tak i dette i fellesskap. Det er derfor vi inviterer til ei arbeidsøkt der vi ønsker å tenke høyt sammen, komme fram til forslag til tiltak på kort og lang sikt som den enkelte organisasjon eller vi alle kan jobbe med. Vi vil utvikle forslag til hvordan ansvar skal fordeles og til hvordan likt og ulikt kan organiseres på en måte som gir energi – ikke tapper oss for energi.

Dette handler om å bevisstgjøre Harstad-samfunnet bredt på at frivillighet er en viktig pilar i lokalsamfunnet. Vi må sikre at den ikke forvitrer - men styrkes.

Vi håper virkelig dere ønsker å delta og at dere fyller ut skjemaet under.   Send det i retur til:

Harstad Kommune v/Frivillighetskoordinator Terje Olsen

Terje.olsen@harstad.kommune.no

Du kan også bruke denne lenken for påmelding

Vi er tre som jobber med dette nå:

  • Frivillighetskoordinator i Harstad kommune Terje Olsen,
  • leder for Frivilligsentralen Sabina Eliassen,
  • avdelingsleder i avd Aktivitetssentrene for mestring, Ingeborg Skjervum.

Vi jobber på oppdrag fra kommunalsjef Rita Johnsen.

Et sluttdokument vil bli oversendt Harstad Kommune v/kommunalsjef Rita Johnsen. Målet må være at dokumentet er konkret på forslag til tiltak, framdrift, kostnader og organisering til beste for de frivillige humanitære organisasjonene og for kommunens virksomhet i omsorgsfeltet.

Her kommer noen kulepunkt vi tror er aktuelle problemstillinger. Det er fint om dere forbereder dere med disse før workshopen.

  • Frivillige organisasjoner har behov for flere medlemmer og frivillige for å løse sine hovedoppgaver.
  • Sykehjemmene har behov for flere frivillige for å skape mer aktivitet og livsglede for beboerne.
  • Det er behov for å rekruttere flere frivillige til å bistå de som bor hjemme i ensomhet.
  • Aktivitetssentrene for eldre får et økende behov for flere frivillige hjelpere.
  • Flere pasientgrupper har behov for å få besøk hjemme for å skape en bedre hverdag.