Dette er det andre møtet innen temaet som arrangeres.

- Kommunen har mange tilbud innen rus og psykiatri. Det er viktig å fortelle om de ulike aktivitetene. Da vi arrangerte det første møtet, så vi at vi ikke fikk plass til alle aktørene og tilbudene, sier leder i omsorgsutvalget, Kjetil Bjørkelund. Han utelukker ikke at det kan bli et tredje møte også.

- Jeg håper så mange som mulig møter opp, sier Bjørkelund.

Møtet arrangeres onsdag i kantina på rådhuset, og har som overskrift ”Status på aktive og planlagte tilbud til mennesker med utfordringer innen rus og psykiatri”.

AGENDA:

12.15   Åpning

12.20   SMIL – informasjon om det forebyggende arbeidet inn mot barn av psykisk syke foreldre

12.35   Møteplass pårørende – informasjon om pårørende arbeid sammen med LPP (Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse)

12.50   SPHR – Spesialisthelsetjenestens tilbud innen avrusing i regionen, behandlingstilbud innenfor psykisk helse feltet i UNN systemet lokalt og regionalt. UNNs prioriteringer som følge av statlige føringer

13.20   Pause

13.50   Fontenehuset

14.10   Foyer Harstad (et botilbud på Klubbholmen for ungdom med fokus på botrening, økonomi, dagtilbud, fritid, helse og nettverk.)

14.25   Nav Harstad – økonomirådgivning, veiledning, gjeldsrådgivning

14.40   Prosjekt «Oppsøkende rusteam»  status – sammen med Politiet

15.00   Pause

15.10   Oppsummering

15.30   Slutt