Vi tilbyr sosialt fellesskap gjennom forpliktende deltakelse og gjensidig respekt for hverandre. A-lagsdeltakerne tilbys også opplæring og veiledning, samt aktiv deltakelse i  produksjonen der kundegruppa er innbyggerne i Harstad kommune. Et  viktig  mål  med   A-laget   er at ungdom gjennom deltakelse skal få muligheter til å avklare sine yrkesplaner, få  oppleve  at  de mestrer de ulike oppgavene som inngår, samt avklare egne utdanningsbehov. I arbeidet for å oppnå sine mål har vi en rekke samarbeidspartnere, bl.a. NAV, Folkeuniversitetet Harstad, ulike kommunale etater og næringslivet i Harstad-området.

Krav

A-laget har plass til ialt 10 deltakere, og to arbeidsledere forestår daglig ledelse og organisering av arbeidet.

Deltakelse i A-laget innebærer at:

  • alle må møte presis på jobben.
  • deltakerne må vise interesse for det vi holder på med.
  • delta i det sosiale fellesskapet, bl.a felles lunsj.
  • gjøre sitt beste i jobben.

Arbeidslaget disponerer ulikt maskinelt utstyr til bruk bl.a. i vedproduksjon, plenklipping, snøryddig, gapahukbygging og øvrige arbeidsoppgaver. Vi har tilhold til i Rådhus 2, der vi har kontorer, fellesrom og garderober.

Opplæring og utdanning

A-laget disponerer ulikt maskinelt utstyr, og alle deltakerne får den opplæringa som trengs for å kunne håndtere utstyret på en god og sikker måte.  I tillegg har vi det siste året i samarbeid med Folkeuniversitetet Harstad gitt tilbud om undervising i    matematikk,    norsk    og  data.

Et viktig mål med denne undervisninga har vært å styrke deltakernes basiskunnskaper i fagene. I tillegg har det vært viktig å gi litt ekstra hjelp til deltakerne som har et ønske om å gå tilbake til skolen for å fullføre videregående skole.

Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med A-laget? Ring oss eller kom innom vårt kontor i rådhuset.

  • Øystein Rørvoll, tlf.: 907 65 950
  • Kristian Torbergsen, tlf.: 915 96 768
  • NAV, tlf.: 77 08 53 30