Torget i Harstad har i lang tid fått kritikk for dårlig fremkommelighet og svak universell utforming. Det er gjort politiske vedtak i kommunestyret og formannskapet om oppgradering, og utbedring av fremkommelighet har vært utgangspunktet for arbeidet. Harstad kommune går nå i gang med utbedring av torgområdet. Harstad maskin har fått oppdraget.

Vi skal bytte belegg, legge snøsmelteanlegg ved hjelp av fjernvarme, legge til rette for større arrangement, installere nye lys, nye benker og etablere wifi på området. Du kan lese mer om prosjektet i denne utredningen. (Merk, den er fra 2017. Fontenen er tatt ut av prosjektet, både av praktiske og kostnadsmessige grunner). Utformingen vil ta utgangspunkt i formingsveilederen som er laget for Harstad.

Arbeidene skal foregå fra nå til september 2019.

Før jul

Arbeidene er delt inn i faser. Før jul holder vi oss i hovedsak unna selve Rikard Kaarbøs plass, men må grave oss ned til det som skal bli teknisk rom i Bysenteret og opp mot Hvedings gate. Gangpassasje blir delvis opprettholdt, men det må nødvendigvis bli noe ulemper i graveperioden. Vi jobber for å finne gode og praktiske løsninger for å opprettholde atkomst til og fra Apotek1 i byggeperioden. Det blir noen begrensninger i denne perioden hvor fjernvarme skal inn i teknisk rom og wifi skal legges fra Rådhuset og ned mot torget. Når disse arbeidene er ferdige i løpet av 2018, så planlegges oppstart av arbeidene inne på selve Rikard Kaarbøs plass (torget) i månedskiftet mars/april – avhengig av været.

Til våren

Når arbeidene starter på selve torget, vil det være noe redusert fremkommelighet over torget fram til høsten 2019. Det er hos alle parter stort fokus både på å begrense ulempene for næringsdrivende, publikum generelt og gårdeierne i byggefasen, men også sikkerhetsaspektet for både publikum og entreprenørens egne arbeidere.

Når prosjektet er ferdig så vil området fremstå som universelt utformet med mørk granitt smågatestein med innfelte og lyse kontrasterende granittheller som kontrasterende flater. Under dette nye dekket blir det etablert gatevarme. Det blir ellers etablert infrastruktur og fundamentering for scenerigg samt sykkelparkering, strøm til boder, drikkefontene, wifi og nytt lysanlegg.

Byggeplass

Men før dette kommer på plass så vil torget fremstå som en byggeplass med redusert fremkommelighet.

Vi legger likevel stor vekt på atkomst for kunder, vareleveranser og publikum generelt over torget. Både Harstad maskin og Harstad kommune tar disse utfordringene på alvor og vil i samarbeid balansere løsningene slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor sikre rammer og uten for store ulemper for de som blir direkte berørt.

Det vil bli laget en egen nettside for prosjektet i løpet av kort tid, og vi kommer til å bruke Facebooksiden Harstad i utvikling for å informere fortløpende om prosjektet.