Maskiner har rullet inn og byggegjerder har kommet opp. Det betyr at det nå ikke er mulig å bruke Generalhagen for gjennomgang mellom Hans Egedes gate og Storgata. Man kan gå gjennom lekeparken, som vil våre åpen og tilgjengelig gjennom hele anleggsperioden. 

Det vil skje store endringer i Generalhagen. Du kan lese i denne saken hva som skal bygges. 

Erstatter trær

Som en del av prosjektet skal en del av trærne fjernes. Vi har utført en helsetilstand på trær i Generalhagen, og på bakgrunn av denne er det vurdert at alle poplene fjernes, men lerka bevares. Flere av artene i poppelfamilien kan utgjøre en trussel mot andre planter som naturlig hører hjemme i Norge, og er derfor svartelistet hos Artsdatabanken. Etter anbefaling vurderer vi det slik at poplene fjernes av sikkerhetshensyn og spredningsfare. Flere av trærne har også råtedannelse/sopp. Det skal settes ned nye trær som en del av prosjektet.  

Flytter statuer

Denne uken starter vi også planleggingen og arbeidet med flytting av statuer og monumenter. Flyttingen skal skje etter bestemte forhold, og kunstfaglig kompetanse i kommunen rådføres for å sikre det blir gjort forsvarlig. 

Vi gleder oss endelig til å få oppgradert parken slik at den bedre får utnyttet sitt potensial som en grønn lunge og møteplass og byrom for hele harstadsamfunnet og regionen.