Tabell over ansatte ved Kila skole
Navn Stilling Telefon E-post
 Aksberg, Tone Kontaktlærer  77028316
 Balteskard, Frank Assistent  77028319
 Berglund, Marit Kontaktlærer  77028312
 Bergstad, Lena Kontaktlærer  77028310
 Bjørkelund, Heidi Avdelingsleder   77028304
 Bredahl, Lisbet Kontaktlærer  77028315
 Breivik, Charlene Kontaktlærer  77028310
 Brekkås, Torill Kontaktlærer  77028311
 Elvenes, Inger Kontaktlærer  77028311
 Eriksen, Annelise Avd.leder mellomtrinn  77028305
 Eriksen, Inga Kontaktlærer  77028313
 Erlandsen, Sissel Kontaktlærer  77028316
 Erstad, Jørn Permisjon  
 Evensen, Kristoffer Permisjon  
 Falch, Anette Sofie Konsulent  77028301
 Faukner, Hanne Sletten Kontaktlærer  77028315
 Forsaa, Hanne Kristine Lærer  77028311
 Fossen, Elisabeth Lærer  77028314
 Gabrielsen, Eirin Kontaktlærer  77028311
 Gundersen, Vigdis Lærer  77028315
 Halvorsen, Bjørnar Lærer  77028310
 Hanssen, Hilde Miljøterapeut  77028327
 Hofstad, Lisbet Konsulent  77028300
 Holthe, Ketil Kontaktlærer  77028312
 Hundere, Helene Avdelingsleder  77028312
 Jensen, Elida Vik Assistent  77028327
 Johnsen, Geir Arne Kontaktlærer  77028316
 Johnsen, Peder Rektor  77028302
 Kaarby, Grete Avd.leder småtrinn/SFO  77028306
 Kampen, Håkon Kontaktlærer  77028316  
 Kildal, Synnøve Rist Assistent  77028327
 Kristensen, Sunniva Kontaktlærer  77028316
 Kristiansen, Anne Helsesøster  77028308  
 Lie, Eirin Halsebø Kontaktlærer  77028314
 Madsen, Tom Eivind Kontaktlærer  77028316
 Mannerud, Line Kontaktlærer  77028315
 Nermark, Line Kontaktlærer  77028314
 Nese, Steinar Kontaktlærer  77028316
 Nilsen, Svein Inge Assistent  77028327
 Nordhaug, Stine Lærer  77028311
 Nordmark, Anniken Lærer  77028316
 Normann, Line Lærer  77028310
 Normann, Ståle Kontaktlærer  77028314
 Nortun, Knut Olav Kontaktlærer  77028316
 Næss, Gurid Ivarhus Kontaktlærer  77028316
 Olsen, Øyvind Lærer  77028313
 Piteira, Inger-Lise Kontaktlærer  77028312
 Schjelderup, Trine Harr Kontaktlærer  77028315
 Sjonsti, Gerd Marit Vernepleier  77028316
 Slettbakk, Stine Sjanett Lærer  77028312
 Smestad, Hanne Kontaktlærer  77028310
 Solheim, Kåre Assistent  77028313
 Strandenæs, Stine Permisjon  
 Styrvoll, Eivind Lærer  77028313
 Svenning, Tone Kontaktlærer  77028310
 Sørensen, Frank Ove Lærer  77028313
 Sørensen, Hanne Kontaktlærer  77028315
 Sørensen, Kjærsti Miljøterapeut  77028316
 Sørensen, Terje Kontaktlærer  77028310
 Sørensen, Unni Lærer  77028319
 Thobiassen, Britt SFO-leder  77028319
 Wikman, Mari Kontaktlærer  77028312