Tabell over ansatte ved Kila skole
Navn Stilling Telefon E-post
 Abrahamsen, Ranja  SFO-leder  
 Aksberg, Tone Kontaktlærer  94795306
 Aloyseous, Janett Permisjon  
 Berglund, Marit Lærer  90283556
 Bergstad, Lena Kontaktlærer  90283556
 Bjørkelund, Heidi Avdelingsleder   77028304
 Breivik, Charlene Kontaktlærer  90283556
 Brekkås, Torill Kontaktlærer  90363164
 Elvenes, Inger Avdelingsleder småtrinn  77028306
 Eriksen, Annelise Avd.leder mellomtrinn  77028305
 Eriksen, Inga Kontaktlærer  48002492
 Erlandsen, Sissel Kontaktlærer  94795306
 Falch, Anette Sofie Konsulent  77028301
 Faukner, Hanne Sletten Kontaktlærer  48002495
 Forsaa, Hanne Kristine Lærer  91797853
 Fossen, Elisabeth Lærer  94795306
 Gabrielsen, Eirin Kontaktlærer  90363164
 Gundersen, Vigdis Kontaktlærer  48002495
 Halvorsen, Bjørnar Lærer  48002495
 Hanssen, Hilde Miljøterapeut  91243541
 Hofstad, Lisbet Konsulent  77028300
 Holthe, Ketil Kontaktlærer  47642765
 Hundere, Helene  Avdelingsleder  77028303
 Jensen, Elida Vik Fagarbeider  91243541
 Johansen, Silje Permisjon  
 Johnsen, Geir Arne Kontaktlærer  47642765
 Johnsen, Linda Miljøveileder  91243541
 Johnsen, Peder Rektor  99725208
 Kateivaite-Birziniene, Ruta Assistent  91243541  
 Kristensen, Sunniva Permisjon  
 Kristiansen, Anne Helsesykepleier  77028308  
 Lie, Eirin Halsebø Kontaktlærer  94865247
 Madsen, Tom Eivind Kontaktlærer  94865247
 Mannerud, Line Kontaktlærer  48002495
 Nermark, Line Kontaktlærer  94795306
 Nese, Steinar Kontaktlærer  94795306
 Nilsen, Svein Inge Assistent  91243541
 Normann, Line Kontaktlærer  90283556
 Normann, Ståle Kontaktlærer  94865247
 Nortun, Knut Olav Kontaktlærer  94865247
 Næss, Gurid Ivarhus Kontaktlærer  94795306
 Olsen, Øyvind Lærer  91797853
 Olufsen, Camilla Mariell Kontaktlærer  94865247
 Schjelderup, Trine  Lærer  47642765
 Skjalmar, Espen Aspenes Assistent  91243541
 Skogan, Hanne Elisabeth Kontaktlærer  48002495
 Slettbakk, Stine Sjanett Lærer  94795306
 Solheim, Kåre Assistent  91797853
 Strandenæs, Stine Kontaktlærer  91797853
 Styrvoll, Eivind Lærer  94795306
 Svenning, Tone Lærer  90283556
 Sørensen, Frank Ove Kontaktlærer  94795306
 Sørensen, Kjærsti Miljøterapeut  91797853
 Sørensen, Terje Lærer  90363164
 Sørensen, Unni Lærer  90363164
 Ursin, Benedicte Assistent  
 Wikman, Mari Kontaktlærer  94865247
Østberg, Cathrine Kontaktlærer  47642765