Den 17. juli kom det anbefaling fra FHI om at ansatte - inkludert nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt (såkalte grønne områder), bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre eller tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. 

Hvilke land eller områder dette omfatter, endres raskt, og minst hver 14 dag. Dersom man kommer til Norge fra et "grønt område", slipper man karantene. Dersom man kommer til Norge fra et "rødt område", må man i karantene. Oppdatert liste over land som har ti dagers karantene - og hvilke som er fritatt, finnes på FHI sine sider. 

Harstad kommune ber nå derfor sine ansatte som har pasientnær arbeid - og har vært å reist i land utenfor Norden  eller områder uten karanteneplikt (grønneområder), å ta kontakt med sin nærmeste leder for å vurdere om de skal testes før de kan begynne på jobb igjen. Ansatte med pasientnært arbeid som kan ha vært eksponert for SARS CoV-2 skal også gi beskjed til nærmeste leder.

Den ansatte kan selv kontakte pandemitelefonen på nummer 415 71 800 for å bli satt opp til testing. Vi ber også om at testen blir tatt noen dager før den ansatte skal tilbake på jobb, slik at testsvaret foreligger når man skal starte på jobb igjen.