Topp_logo_vlg.jpg

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødseslsdato og -år. Det er ønskelig med hele personnummer, men dette er ikke påkrevd. I tillegg må det oppgis hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget, og et telefonnummer vi kan nå deg på.

Søknad må være mottatt av valgstyret senest 4. september.

Søknad sendes Harstad kommune, Valgstyret, Postmottak, 9479 Harstad.

Du kan også søke ved å ringe valgkontoret: 770 26 103