Det er ikke sikkert vi klarer å få alle elevene tilbake i løpet av mandag 11. mai. Men i løpet av noen av de påfølgende dager skal vi ha alle elevene fra 1. - 10. klasse tilbake på skolene. Hvordan hverdagen blir på den enkelte skole, får elevene nærmere beskjed om så snart planleggingen er klar. Smittevernveilederne er noe endret, slik at de er mer tilpasset normal skoledrift. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Du kan lese mer om den nye skolehverdagen her.

I korte trekk kan korhortstørrelsen i større grad tilpasses klassestørrelsene, så fremst elevene kan holde en meters avstand til hverandre. Men alt dette kommer vi tilbake til.