Sør-Troms regionråd har fått bevilget midler fra Miljødirektoratet til å gjennomføre en strandryddeaksjon i de 7 kommunene i regionen (Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad og Kvæfjord).

Prosjekts mål er å rydde strendene i regionen for mest mulig avfall, med fokus på de mest forsøplede strendene og de områdene som ikke ville blitt ryddet uten denne aksjonen. Ryddingen planlegges gjennomført i uke 36 og 37 (de to første ukene i september). Du kan lese mer på aksjonens Facebook-side her.

Har du observert avfall i fjæra her i Harstad? Vet du om noen strender som trenger å ryddes? Ta kontakt med miljørådgiver Tyra Meininger Saudland. 

Telefon: 77 02 61 20

E-post: tyra.saudland@harstad.kommune.no

Facebook: www.facebook.com/gronnharstad/