Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Årsregnskap

Regnskap 2017: Tidenes nest største overskudd

– Dette resultatet viser at Harstad kommune har god kontroll på økonomien. Resultat gjør oss bedre i stand til å møte dårligere tider og gir også et visst handlingsrom, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

Harstad kommune 2018

REGNSKAP 2013 – TIDLIGERE ÅRS UNDERSKUDD INNDEKKET

Gjennom målrettet arbeid og god samhandling har Harstad kommune dekt inn tidligere års underskudd og gjenskapt balansen i kommuneøkonomien. Som rådmann er jeg stolt over måten folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og ansatte har bidratt på. Felles virkelighetsoppfatning, en omforent strategi samt evne og vilje til omstilling har vært avgjørende, sier rådmann Hugo Thode Hansen.

Regnskap 2012

Årsregnskap 2012 for Harstad kommune ble oversendt revisjonen 15.02. 2013.

Årsregnskaper

Oversikt over Harstad kommunes årsregnskap.

1