I 2015 skal Friluftslivets år arrangeres. I løpet av året vil det bli gjennomført en rekke friluftslivsaktiviteter og ulike arrangement over hele landet.... Barn, unge og barnefamilier er prioriterte målgrupper, men Regjeringen ønsker at hele befolkningen skal delta aktivt i friluftsliv gjennom året, og at alle finner arrangement og aktiviteter som de har lyst til å delta på. I tillegg til å skape aktivitet og oppmerksomhet om fiiluftsliv, er en viktig målsetning med året at enda flere oppdager fiiluftslivets gleder og positive verdi for helsen, og dermed fortsetter med et aktivt friluftsliv på egen hånd også etter at året er over.

Året skal særlig inspirere flest mulig til å oppleve naturen nær der de bor. Regjeringen vil vise at friluftsliv er for alle, og at friluftsliv også kan utøves i naturområdene i nærmiljøet. På den måten får vi alle med, og terskelen for å utøve friluftsliv blir lav. Dette er positivt for den
enkelte og for folkehelsen.

 
Året åpnes offisielt den 13. januar, med en rekke markeringer rundt om i landet.

KOMMUNENS MEST ATTRAKTIVE FRILUFTSOMRÅDE
Som del av Friluftslivets år oppfordrer miljøvernministeren samtlige kommuner til å utpeke sitt mest attraktive friluftslivsområde. Dette friluftslivsområdet bør omtales og presenteres på ulike måter, for eksempel på kommunens nettsider. I tillegg vil vi gjerne publisere disse områdene på de offisielle nettsidene til Friluftslivets år. Slik tilbakemelding kan sendes direkte til post@norskfriluftsliv.no
Du kan lese mer Om Friluftslivets år på www.friluftslivetsar.no

Ordfører og vi i Park og idrett i Harstad Kommune mener at Folkeparken bør være det område som blir valgt som det mest attraktive friluftsområde i kommunen. Hva mener dere ?