Det er ett av de største prosjektene i sentrums-satsingen, og har koster 77 millioner kroner. Parkeringshuset i tre etasjer har 250 plasser. Rino Eriksen var første som kjørte inn i parkeringshuset etter åpningen. Han fikk kakao, bolle og blomster fra ordfører Kari-Anne Opsal. Nå er det mulig å gå tørrskodd fra parkeringshuset og inn i Bysenteret. Parkeringshuset skal erstatte en del av overflateparkeringen i sentrum, blant annet på busstorget, hvor det nå forberedes for skøytebane gjennom vinteren.